:::: MENU ::::

Nieuwe netwerksynergie

Publicaties

Nieuwe netwerksynergie

Geplaatst op 24 januari 2012 - Door Caroline

Onbewust of bewust zijn we allemaal bezig met het leggen van verbindingen met andere mensen, oftewel: netwerken. Niet alleen op kantoor of op een congres, maar ook langs het voetbalveld, op het schoolplein, of via internet en social media vinden wij elkaar. Naast deze formele en informele vormen van netwerken, zien we tegenwoordig ook georganiseerde netwerken ontstaan. Een voorbeeld hiervan is Facility Estate Network. Een netwerk waarin zelfstandig professionals op de gebieden huisvesting en facility management zich hebben verenigd.

De definitie van een netwerk is in veel gevallen ICT-gerelateerd, waarbij verbinding van onderdelen een hoofdaspect is. Een netwerk van mensen wordt ook wel uitgelegd als een verbinding door gelijkgestemde energie, waarbij zonder hiërarchie het principe ‘halen en brengen’ en groepsgebonden (in)formele afspraken van toepassing zijn. Netwerken is op dit moment ‘hot’, maar het is een fenomeen dat al vanaf het begin van de mensheid wordt gehanteerd. Door netwerken, in vele vormen en onder diverse benamingen, heeft de mensheid kunnen overleven. Zorg voor elkaar, zorg voor de naaste buren, is in sommige streken van ons land nog in zeer originele vorm terug te vinden. In bijvoorbeeld buurtschappen in Twente is ‘naoberschap’ nog steeds zeer belangrijk en bestaat dit uit elkaar helpen, tot aan het graf. Deze naoberschappen zijn hechte netwerken met zeer belangrijke, ongeschreven normen en waarden (neem eens een kijkje op www.buurtverenigingdeachterhoek.nl).

Tegenwoordig wordt netwerken steeds meer ingevuld met een economisch belang. Individuele leden zijn gericht op kennis en ervaring  en het hebben van voldoende werk of inkomsten. Zoals eerder vermeld worden deze moderne netwerken steeds professioneler georganiseerd. We spreken ook wel van ‘communities’, waarmee meer virtuele samenwerkingsverbanden worden bedoeld en waarbij ieder individu de gelegenheid krijgt om zich te presenteren binnen de groep. Linkedin (elkaar kennen), Facebook (sociaal profileren), FM Alumni (kennis delen en ontwikkelen) en You Tube (zenden ter vermaak) zijn enkele voorbeelden van dit soort virtuele netwerken, waarbinnen zich ook weer groepen vormen die als virtueel netwerk functioneren.

Er ontstaan steeds meer netwerkinitiatieven waarin mensen hun gemeenschappelijkheid zoeken, maar ook vanuit hun diversiteit krachten bundelen. En hiermee ontstaat een nieuwe energie die niet ongemerkt blijft. Kijk eens naar initiatieven zoals Sepp (www.sepp.nu) en FM2Share (www.fm2share.nl). Kleine ondernemers vinden elkaar, bundelen hun krachten en leveren integrale kennisontwikkeling en oplossingen. Facility Estate Network is ook zo’n initiatief.

In 2009 is Facility Estate Network (FEN) opgericht. De oprichters merkten dat zelfstandig professionals (zp’ers)  in de gebieden facility management en huisvesting behoefte hebben aan het kennen van gelijkgestemden en het delen van kennis en ervaringen. Het elkaar kennen is hierbinnen een belangrijke meerwaarde waarin FEN zich onderscheidt. Tevens merkten de oprichters dat deze zp’ers voor opdrachtgevers en bureaus soms moeilijk vindbaar zijn, vanwege de versnippering van deze professionals in de markt. FEN richt zich daarom op het intern verbinden van de professionals en richt zich extern op het bieden van een platform en aanspreekpunt voor organisaties en bureaus.

FEN is een netwerk van en voor zelfstandig professionals zonder personeel, dat door elkaar kennen en door gezamenlijke ontwikkeling een meerwaarde biedt aan elkaar, bureaus en opdrachtgevers. FEN opereert transparant en heeft geen winstoogmerk. De leden van FEN bieden elkaar intervisie, delen en ontwikkelen kennis, werken samen in projecten of ondersteunen elkaar hierbij. Daarnaast helpen de leden elkaar aan opdrachten. ‘Elkaar inspireren met gedeelde passie’ is het uitgangspunt van de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn vaak op een markante locatie, bijvoorbeeld Paleis het Loo of het nieuwe hoofdkantoor van PGGM of bij Rabobank Nederland, waar één van de leden een opdracht verricht of heeft verricht. Tijdens de bijeenkomsten wordt een interessant onderwerp besproken, een opdracht van één van de leden en/of de ontwikkeling van het netwerk.

FEN wil voor bureaus en organisaties een bekend en bereikbaar platform zijn dat mogelijkheden biedt voor samenwerking, opdrachten en kennis. FEN bestaat uit een kernteam van zes leden en uit twintig tot dertig leden met minimaal HBO/WO werk- en denkniveau en die worden omschreven als zelfstandig professionals met zeer uitgebreide kennis, ervaring en kwaliteiten. Deze professionals hebben minimaal 10 jaar werkervaring in interessante opdrachten of werksituaties. Met elkaar bestrijken de professionals diverse ervaringsgebieden, zoals:

•    organisatieontwikkeling,
•    verandermanagement,
•    inkoop,
•    contractmanagement,
•    services,
•    nieuwbouwprojecten,
•    herhuisvesting,
•    raamovereenkomsten,
•    geïntegreerde contracten,
•    prestatiecontracten,
•    Facility Management Informatie Systeem (FMIS),
•    Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO).

De komende maanden gaat FEN zich meer  profileren. Er wordt een website ingericht, zodat het profiel van het netwerk wordt gepresenteerd en de vindbaarheid wordt vergroot. Naast de bijeenkomsten voor de leden zullen ook bijeenkomsten voor relaties worden georganiseerd. Het doel: verbinden van mensen en organisaties, zodat de weg van het vervullen van individuele doelen wordt vergemakkelijkt!

Bent u geïnteresseerd in nadere informatie of kennismaking? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van FEN of ons opzoeken op Linkedin of Twitter.

Comments are closed.